Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá principů termodynamiky k přenosu tepla z jednoho místa na druhé. Jeho hlavním účelem je přeměnit nízkou úroveň tepla (například ze vzduchu, vody nebo země) na vyšší úroveň tepla, kterou lze využít k vytápění domu nebo ohřevu vody.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo

Má několik klíčových součástí, včetně kompresoru, kondenzátoru, výparníku a expanzního ventilu. Tento systém pracuje na principu cyklu chlazení, který se skládá z několika kroků:

Výparník

Tepelné čerpadlo nasává nízkou úroveň tepla (například z okolního vzduchu) pomocí výparníku, což způsobí, že se tekuté chladivo v něm ochladí a přemění se na plynnou formu.

Kompresor

Zplyněné chladivo je nasáváno kompresorem, který zvyšuje jeho tlak a teplotu.

Kondenzátor

Kondenzátor pak přijímá zvyšenou teplotu a tlak chladiva a pomocí ní přenáší teplo na vodu nebo vzduch, který má být ohříván.

Expanzní ventil

Po ochlazení v kondenzátoru se chladivo přesune expanzním ventilem do výparníku, kde se opět ochladí a cyklus začíná znovu.

Tepelné čerpadlo může být použito pro různé účely, včetně vytápění domu, ohřevu vody a klimatizace. Jeho hlavní výhodou je to, že je velmi energeticky účinné, protože přenáší teplo z okolí, což je mnohem levnější, než pokud byste teplo vyráběli sami. Tepelná čerpadla také přispívají ke snižování emisí skleníkových plynů a ochraně životního prostředí.