Jak spočítat kubík betonu

Pro výpočet objemu betonu potřebujete znát tři rozměry: délku, šířku a výšku. Poté můžete tyto rozměry násobit spolu a získat objem v krychlových metrech (m³).

Jak spočítat kubík betonu

Pokud máte například betonovou plochu o rozměrech 4 metry x 2 metry x 0,1 metru, vypočtete objem betonu takto:

Objem = délka x šířka x výška Objem = 4 m x 2 m x 0,1 m Objem = 0,8 m³

Míchačka na beton

Pro betonovou směs se obvykle používají betonové krychle, kde 1 krychlový metr (1 m³) je objem, který obsahuje 1000 litrů betonové směsi. Pokud chcete vypočítat potřebné množství betonu v krychlových metrech, můžete jednoduše vypočítat objem betonu a převést ho na krychlové metry. Například, pokud chcete zalít betonovou plochu o rozměrech 4 metry x 2 metry x 0,1 metru a potřebujete vědět, kolik krychlových metrů betonu budete potřebovat, můžete vypočítat objem betonu takto:

Objem = délka x šířka x výška Objem = 4 m x 2 m x 0,1 m Objem = 0,8 m³

0,8 m³ betonu by odpovídalo 800 litrům betonové směsi. Pokud tedy použijete betonovou směs s objemovým poměrem 1:2:3 (jeden díl cementu, dva díly písku a tři díly štěrku), budete potřebovat:

  • 200 litrů cementu (1/6 z 0,8 m³)
  • 400 litrů písku (2/6 z 0,8 m³)
  • 600 litrů štěrku (3/6 z 0,8 m³)

Je důležité si uvědomit, že objem betonu potřebný pro konkrétní projekt může být ovlivněn dalšími faktory, jako jsou například ztráty při smíchání a vylejování, takže se doporučuje zvýšit výsledný výpočet o malé procento, aby bylo zajištěno dostatečné množství materiálu.

Související: