Nepodceňujte význam pojištění vašeho domova! Nabízí se hned 3 varianty!

Mnoho lidí si říká, že se jich to netýká, ale když to přijde, najednou se hrozně diví, poté zuří a možná pláčou a vyčítají si svoji vlastní hloupost. Pochopili jste správně, stále velké procento českých domácností není pojištěno, z čehož mohou pramenit obrovské problémy. Je to i váš případ? Jestliže ano, začněte jednat a sjednejte si řádné pojištění. Přehled 3 možných variant najdete právě v tomto článku.

Pojištění nemovitosti

První variantou, kterou můžete zvolit, je pojištění nemovitosti, které se vztahuje na pojištění nemovitosti jako takové. Do pojištění mohou být také zahrnuty přilehlé stavby, rostlinné kultury, stavební součásti i solární zařízení apod. Pojistit je možné dům či byt, který máte v osobním vlastnictví, nikoliv chatu.

nemoinfo.cz_online_ergo_cz_01

Pojištění domácnosti

Pojištění bytu a domácnosti se vztahuje pouze na movité věci. Jedná se například o nábytek, spotřebiče, ale i cennosti či domácí mazlíčci.

Pojištění majetku

Třetí variantou je pojištění majetku, které funguje jako alternativa obou předchozích. Toto pojištění totiž zahrnuje věci movité i nemovité.

nemoinfo.cz_online_ergo_cz_02

Kdy pojišťovna vyplatí škodu?

Ve smlouvě musí být jasně uvedeno, kdy a v jakém rozsahu pojišťovna poskytne náhradu škody. Obvykle se pojištění vztahuje na škody způsobené přírodními živly, nečekanými přírodními událostmi jako se sesuv půdy, mráz, krupobití, ale i na škody, které způsobí prasklé potrubí, srážková voda, vzdutí kanalizace apod.

Všechny typy pojistky se také obvykle vztahují na škody, které způsobí zlodějové nebo vandalové. Výhodné je, pokud se pojistka vztahuje i na škody, které způsobí majitel nemovitosti sám (jedná se o tzv. pojištění z občanské odpovědnosti – jak toto pojištění funguje, se dozvíte zde).

Kde sjednat výhodně?

Určitě je vhodné si udělat srovnání nabídek jednotlivých pojišťoven. V našem testu zvítězilo online pojištění Bezpečný domov od pojišťovny ERGO.